احتمال تاثیر پساب پتروشیمی‌ها بر مرگ و میر گسترده ماهیان ماهشهر بسیار کم است ۰۶ شهریور ۱۴۰۱
رفیعی:

احتمال تاثیر پساب پتروشیمی‌ها بر مرگ و میر گسترده ماهیان ماهشهر بسیار کم است

رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: بر اساس نظر کارشناسان پساب پتروشیمی‌ها نمی‌تواند عامل مرگ و میر گسترده ماهیان ماهشهر باشد.