چین و آمریکا بزرگترین تولیدکنندگان “co۲” جهان ۲۱ اسفند ۱۴۰۱

چین و آمریکا بزرگترین تولیدکنندگان “co۲” جهان

بزرگترین تولیدکنندگان دی‌اکسید کربن جهان، چین و آمریکا و پس از آن هند، اندونزی، مالزی، برزیل، مکزیک، ایران، ژاپن و آلمان هستند.