فراخوان رویداد گام معکوس خوردگی منتشر شد ۲۸ دی ۱۴۰۱
از سوی پارک فناوری و نوآوری نفت و گاز

فراخوان رویداد گام معکوس خوردگی منتشر شد

پارک فناوری و نوآوری نفت و گاز با مشارکت دبیرخانه ستاد تحول و پیشرفت فناوریی‌های دانش‌بنیان شرکت‌های ملی نفت ایران و نفت و گاز پارس رویداد گام معکوس (ریورس پیچ) خوردگی را برگزار می‌کند.