ساز و کار محاسبه بهای برق مصرفی مشترکان صنعتی تعیین شد ۳۰ فروردین ۱۴۰۱

ساز و کار محاسبه بهای برق مصرفی مشترکان صنعتی تعیین شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی، ساز وکار محاسبه بهای برق مصرفی مشترکان صنعتی را تعیین کردند.