مالیات سبز شهرداری ها را به تخلف تشویق کرد ۱۳ مهر ۱۳۹۹
محمد درویش:

مالیات سبز شهرداری ها را به تخلف تشویق کرد

نمایندگان به این نتیجه رسیدند که اختصاص پول بیشتر به سازمانی که عملکرد مطلوبی نداشته و کارایی بسیار نامطلوبی دارد، در واقع هدر رفت امکانات است و در نتیجه یک جور اعتراض به مدیریت حاکم بر سازمان حفاظت محیط زیست در دولت دوم حسن روحانی است.

اعلام لیست مالیات دهندگان تولیدکنندگان پسماند مخرب محیط زیست ۰۶ اردیبهشت ۱۳۹۹

اعلام لیست مالیات دهندگان تولیدکنندگان پسماند مخرب محیط زیست

طبق قانون بودجه سال ۹۸ تولیدکنندگان و واردکنندگان دارای پسماند مخرب محیط زیست باید مالیات بپردازند.