راهکاری مهندسی برای بهینه‌سازی و امکان‌پذیر کردن ساخت مخازن بزرگ ذخیره‌سازی نفت ۲۰ شهریور ۱۴۰۱

راهکاری مهندسی برای بهینه‌سازی و امکان‌پذیر کردن ساخت مخازن بزرگ ذخیره‌سازی نفت

محققان دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی با استفاده از ورق‌های تقویت‌کننده روشی را برای ساخت مخازن ذخیره‌سازی نفت ارائه کردند که به گفته آنها با استفاده از این روش مشکل کشور برای ذخیره‌سازی میعانات نفتی در احجام بزرگ مرتفع خواهد شد.