تولید مالچ دوستدار محیط زیست پس از بررسی/تامین اعتبار برای اقدامات احیایی ۳۰ مهر ۱۴۰۱

تولید مالچ دوستدار محیط زیست پس از بررسی/تامین اعتبار برای اقدامات احیایی

دبیر ستاد ملی سیاستگذاری و مدیریت پدیده گرد و غبار سازمان حفاظت محیط زیست با تاکید بر اینکه برای بیابان‌زدایی تنها تخصیص اعتبار کارساز نیست، گفت: اعتبارات عمدتا برای عملیات اصلاحی و احیایی کاربرد دارند در صورتی که بیابان‌زایی ناشی از تخریب سرزمین است.