مشکل بهسازی راه‌های کشور با رایگان کردن قیر، حل نمی شود ۰۵ مرداد ۱۳۹۹
سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی

مشکل بهسازی راه‌های کشور با رایگان کردن قیر، حل نمی شود

رای بالای نمایندگان مجلس اصولگرا به طرح الحاق یک بند به تبصره یک قانون بودجه سال 99 کل کشور که این روزها با عنوان طرح «قیر رایگان» معروف شده است، حرف و حدیث‌های زیادی را ایجاد کرده است. موافقان طرح قیر رایگان، دلیل تصویب این طرح را بهسازی مسیر محرومیت زدایی ذکر کرده‌اند و مدعی شده اند این طرح برای تخصیص قیر رایگان به روستاها تصویب شده است. اما مخالفان از ایجاد رانت و فساد 12 هزار میلیارد تومانی با این طرح سخن می گویند.

مشکلات محیط زیستی با مالچ پاشی، ضرورت بهره گیری از روش های جایگزین ۱۳ خرداد ۱۳۹۹

مشکلات محیط زیستی با مالچ پاشی، ضرورت بهره گیری از روش های جایگزین

کارشناسان منابع طبیعی و محیط زیست در استان مرکزی اعتقاد دارند که مالچ پاشی در عرصه‌های بیابانی مشکلات زیست محیطی به همراه دارد، بنابراین باید از روش های بیولوژیکی و طبیعی که از دوام بیشتر و آسیب‌های کمتری برخوردارند، استفاده شود.

مالچ ریگی جایگزین مالچ نفتی در سمنان شد ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۹
در راستای حفاظت از محیط زیست

مالچ ریگی جایگزین مالچ نفتی در سمنان شد

استان سمنان با اجرای طرح عملیات زیستی و مکانیکی مانند اجرای مالچ ریگی و تقویت پوشش گیاهی به خوبی توانسته است، بدون استفاده از مالچ نفتی، ریزگردها را کنترل کند تا بتواند داوطلب عنوان دوستدار طبیعت در کشور و جهان باشد.