ارزان‌شدن بنزین، تهدیدی برای ماشین‌های برقی ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۹

ارزان‌شدن بنزین، تهدیدی برای ماشین‌های برقی

در هفته جاری، جامعه تاجران و تولیدکنندگان خودرو گزارش کرد در سال 2019 آمار خودروهای موجود در جاده‌های کشور به رکورد بی‌سابقه ...