فراهم شدن زمینه واردات و آسیب به صنایع نیروگاهی با یک ماده قانونی ۱۸ تیر ۱۴۰۱

فراهم شدن زمینه واردات و آسیب به صنایع نیروگاهی با یک ماده قانونی

بررسی‌ها نشان می‌دهد ماده ۱۱ قانون «توسعه و مانع‌زدایی از صنعت برق کشور» می‌تواند موجب آسیب جدی به صنایع دانش‌بنیان تجهیزات نیروگاهی می‌شود.