بهترین ماسک دنیا معرفی شد ۲۷ مرداد ۱۳۹۹

بهترین ماسک دنیا معرفی شد

دانشمندان بهترین و بدترین ماسک جهان را در حفاظت از ویروس کرونا معرفی کردند.