مازوت چیست و چه ضررهایی دارد؟ ۱۵ دی ۱۳۹۹

مازوت چیست و چه ضررهایی دارد؟

با این وجود باید توجه داشت که تعداد نیروگاه های فرسوده در ایران کم نیست و عدم نقدینگی موجب شده تا آن طور که باید جایگزینی نیروگاه ها صورت نگیرد، در تهران نیز هرچند که گفته می شود تا کنون از مازوت استفاده نشده اما قدمت بالای برخی از نیروگاه های تهران آلودگی به همراه دارد که باید برای این مهم فکری اساسی اتخاذ شود.