بحرانِ حیات و محیط زیست پشت سیاستِ سدسازی ۰۹ مهر ۱۳۹۹

بحرانِ حیات و محیط زیست پشت سیاستِ سدسازی

حداث سد «فینسک»، به‌­منظور تأمین آب مورد نیاز برای شهرهای سمنان، سرخه و مهدی­شهر و ‌مصارف صنعتی و آشامیدنی تعریف شده است، اما در واقعیت این پروژه موجب از بین رفتن صنایع در گلستان و مازندران، تخریب محیط­ زیست و از بین­ رفتن توده جنگلی و بکر در این دو استان سرسبز خواهد شد.