کمک دولت هلند برای جلوگیری از قطع برق اقشار آسیب پذیر ۲۲ شهریور ۱۴۰۱

کمک دولت هلند برای جلوگیری از قطع برق اقشار آسیب پذیر

دولت هلند قرار است در ماه‌های آینده، حداقل ۱۵۰ میلیون یورو (۱۵۱.۹ میلیون دلار) برای جلوگیری از قطع شدن برق افرادی که توانایی پرداخت قبوض خود را ندارند، اختصاص دهد.