توسعه میادین اهواز، مارون و لالی طبق برنامه دنبال می‌شود ۲۴ فروردین ۱۴۰۱
مدیر پروژه‌های حفاری شرکت ملی حفاری ایران:

توسعه میادین اهواز، مارون و لالی طبق برنامه دنبال می‌شود

مدیر پروژه‌های حفاری شرکت ملی حفاری ایران گفت: پروژه توسعه میدان‌های نفتی اهواز، مارون و لالی در قالب طرح ۲۸ مخزن در مناطق نفتخیز جنوب طبق برنامه دنبال می‌شود.