این حیوان سیانور دارد! ۲۶ مرداد ۱۳۹۹

این حیوان سیانور دارد!

به گفته یک عضو هیئت علمی دانشکده منابع طبیعی دانشگاه کردستان داخل دم مارمولک‌ها سیانور وجود ندارد و هیچ مارمولک سمی در کشور زیست نمی کند.