۱۴۰۰ تن ماده بودارکننده گاز در پالایشگاه اول پارس جنوبی تولید شد ۰۵ مرداد ۱۴۰۱
مدیر پالایشگاه اول پارس جنوبی

۱۴۰۰ تن ماده بودارکننده گاز در پالایشگاه اول پارس جنوبی تولید شد

مدیر پالایشگاه اول پارس جنوبی گفت: واحد تولید ماده بودارکننده گاز طبیعی این پالایشگاه با توان، دانش نوآورانه و به روز متخصصان داخلی در مردادماه سال ۹۷ اجرا شد و تاکنون یکهزار و ۴۰۰ تن ماده بودار کننده و حدود ۸۰ تن محصول جانبی حیاتی ومهم تولید کرده است.