تامین پت حتی برای ۱۰ درصد بالاتر از تقاضای واقعی ۲۷ فروردین ۱۳۹۸

تامین پت حتی برای ۱۰ درصد بالاتر از تقاضای واقعی

دبیر انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی گفت: حتی اگر تقاصا برای پت ۱۰ درصد افزایش یابد، مشکلی برای تامین خوراک برای صنایع پایین دستی نداریم.