اثر متان در گرم کردن زمین ۸۶ برابر دی‌اکسید کربن! ۳۱ فروردین ۱۴۰۲

اثر متان در گرم کردن زمین ۸۶ برابر دی‌اکسید کربن!

نتایج یک تحقیق جدید نشان می‌دهد که گاز "متان" در یک دوره ۲۰ ساله ۸۶ برابر مؤثرتر از دی‌اکسید کربن، سیاره زمین را گرم می‌کند!