اعلام آمادگی مؤسسه مطالعات بین‌المللی انرژی برای ارائه تحلیل‌های پژوهشی ۱۹ مهر ۱۴۰۱

اعلام آمادگی مؤسسه مطالعات بین‌المللی انرژی برای ارائه تحلیل‌های پژوهشی

رئیس مؤسسه مطالعات بین‌المللی انرژی از آمادگی کامل این مؤسسه برای ارائه تحلیل‌های پژوهشی به‌منظور تأمین بهینه منافع ملی کشور خبر داد.