نبض انرژی:خوشحال‌ترین مردم ایران کجا زندگی می‌کنند+تصاویر ۲۵ آبان ۱۳۹۹

نبض انرژی:خوشحال‌ترین مردم ایران کجا زندگی می‌کنند+تصاویر

اهالی روستا در جریان این بیماری نیستند چون کرونا هم بهشتی همچون لیراه را نمی‌شناسد و به اینجا نخواهد آمد.آب و برق نداریم و از چراغ‌های نفتی برای روشنایی استفاده می‌کنیم.