احداث شهرک پتروشیمی جدید با موافقت وزیر نفت ۲۵ تیر ۱۳۹۹

احداث شهرک پتروشیمی جدید با موافقت وزیر نفت

نماینده بوکان در مجلس شورای اسلامی گفت: وزیر نفت با احداث شهرک صنایع پتروشیمی در بوکان، انتقال خط و لوله گذاری پتروشیمی در این شهرستان موافقت کرد.