اتحادیه کشورهای خاورمیانه برای انتقال گاز ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹

اتحادیه کشورهای خاورمیانه برای انتقال گاز

نگرانی امروز امریکا در خاورمیانه این است که ایران با سوریه و عراق اتحادیه تشکیل دهند، در این بین سوریه نقش مهمی در انتقال گاز دریای مدیترانه و خاورمیانه به غرب دارد به همین دلیل است که داعش که توسط امریکا و اسرائیل حمایت می‌شود سعی دارد به مناقطی که برای عبور خط لوله گاز اهمیت ویژه‌ای دارد دسترسی دوباره داشته باشد. همچنین اتحاد دو کشور شیعه ایران و عراق می‌تواند نقش تعیین‌کننده در سرنوشت‌سازی بازار جهانی انرژی داشته باشد.