وزارت نیرو برای اتمام طرح‌های نیمه تمام کمر همت بسته است ۱۹ خرداد ۱۴۰۱
معاون وزیر نیرو در بازدید از شبکه آبیاری پایاب سد گیوی:

وزارت نیرو برای اتمام طرح‌های نیمه تمام کمر همت بسته است

وزارت نیرو برای اتمام طرح‌های نیمه تمام کمر همت بسته است معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا گفت: وزارت نیرو برای اتمام طرح‌های نیمه تمام کمر همت بسته است.

گذشت یک ماه از افت و قطع آب آشامیدنی ۶۳۰ خانوار روستایی پلدختر ۱۸ خرداد ۱۳۹۹

گذشت یک ماه از افت و قطع آب آشامیدنی ۶۳۰ خانوار روستایی پلدختر

آب آشامیدنی روستای مورانی از توابع شهرستان پلدختر با یک هزار و ۸۴۰ نفر جمعیت و ۶۳۰ خانوار از یک ماه قبل دچار افت شدید فشار شده بود که اکنون قطع می‌باشد.