گذشت یک ماه از افت و قطع آب آشامیدنی ۶۳۰ خانوار روستایی پلدختر ۱۸ خرداد ۱۳۹۹

گذشت یک ماه از افت و قطع آب آشامیدنی ۶۳۰ خانوار روستایی پلدختر

آب آشامیدنی روستای مورانی از توابع شهرستان پلدختر با یک هزار و ۸۴۰ نفر جمعیت و ۶۳۰ خانوار از یک ماه قبل دچار افت شدید فشار شده بود که اکنون قطع می‌باشد.