پرداخت سهم مردم و شهرداری برای حل معضل فاضلاب ۳۰ تیر ۱۳۹۹

پرداخت سهم مردم و شهرداری برای حل معضل فاضلاب

عضو شورای شهر بندرعباس گفت: مردم و شهرداری سهم خود را برای حل معضل فاضلاب پرداخت کرده‌اند، حالا باید دولت جواب بدهد که برای حل این مشکل چه کاری کرده و نمی توان برای حل هر مشکلی دست در جیب مردم کرد.