امکان برداشت حداکثری آب چاه‌نیمه‌‌های منطقه سیستان فراهم شد ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۲

امکان برداشت حداکثری آب چاه‌نیمه‌‌های منطقه سیستان فراهم شد

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب سیستان و بلوچستان با بیان اینکه تمام مراحل طراحی و ساخت بارج شناور توسط تیم کارشناسی این شرکت از آذر سال گذشته آغاز و در دی ماه به پایان رسید، افزود: با بهره‌برداری از این سازه شناور امکان برداشت حداکثری آب چاه‌نیمه‌ها فراهم شد.