خروج از پروتکل الحاقی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی کلید خورد ۰۹ آذر ۱۳۹۹

خروج از پروتکل الحاقی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی کلید خورد

جمع‌بندی جلسه این بود که مجلس به روند بازرسی‌های آژانس خوشبین نیست و به بازرسان این سازمان مشکوک است چرا که منشأ بسیاری از اتفاقات تلخ و ترور دانشمندان هسته‌ای کشورمان را همین رژیم بازرسی‌های آژانس می‌داند.