مطلوبیت تخصیص درآمد گاز به برق بیشتر است ۱۷ آذر ۱۳۹۹
نماینده مجلس:

مطلوبیت تخصیص درآمد گاز به برق بیشتر است

نماینده مردم قزوین در مجلس یازدهم گفت: اگر درآمد گاز را به برق می دادیم در شرایط کنونی وضع کشور بهتر بود اما باید هرچه زودتر این اتفاق رخ دهد.