لزوم تدوین آیین نامه برای تهاتر نفت با کالاهای اساسی ۱۱ آذر ۱۳۹۹

لزوم تدوین آیین نامه برای تهاتر نفت با کالاهای اساسی

وی تاکید کرد: بخش خصوصی مهارت خوبی در انجام تهاتر نفت با کالا دارد و در این زمینه چالش‌های کمتری را نسبت به دولت با توجه به محدودیت‌های تحریمی تجربه می‌کند و بهتر است از پتانسیل خوبی که در بخش خصوصی وجود دارد، استفاده شود.