آخرین حلقه چاه از طرح حفظ، نگهداشت و افزایش تولید میدان‌ دانان تکمیل شد ۱۲ مرداد ۱۴۰۱
مدیرعامل شرکت نفت مناطق مرکزی ایران:

آخرین حلقه چاه از طرح حفظ، نگهداشت و افزایش تولید میدان‌ دانان تکمیل شد

مدیرعامل شرکت نفت مناطق مرکزی گفت: در اجرای طرح‌های حفظ، نگهداشت و افزایش تولید نفت این شرکت در میدان‌های سعادت‌آباد، دانان و نفت‌شهر در استان‌های فارس، ایلام و کرمانشاه حفاری آخرین حلقه چاه از پروژه میدان‌ دانان پایان یافت.