روسیه ارز مجازی با پشتوانه نفت راه‌اندازی می‌کند ۰۶ اسفند ۱۳۹۷

روسیه ارز مجازی با پشتوانه نفت راه‌اندازی می‌کند

دومای دولتی روسیه در حال تصویب قطعنامه ای در مورد لایحه تنظیم ارز مجازی است. مجلس شورای روسیه قوانین ارز مجازی را به مراحل آخر رسانده است‌.