بالا رفتن بهای گاز اروپا با تهدید روسیه ۰۱ خرداد ۱۳۹۹

بالا رفتن بهای گاز اروپا با تهدید روسیه

وزیر امور خارجه روسیه هشدار داد: در صورتی که غرب از احداث خط لوله گاز جریان شمالی ۲ ممانعت کند، این مساله منجر به افزایش بهای گاز برای مصرف کنندگان اروپایی خواهد شد.