پشت‌بام مدارس با نصب پنل‌های خورشیدی تولید برق می کنند ۲۹ تیر ۱۳۹۹

پشت‌بام مدارس با نصب پنل‌های خورشیدی تولید برق می کنند

ا حضور وزیر نیرو و در دومین برنامه گفتگوی هفته، اعضای شورای معاونان وزارت آموزش‌وپرورش به طرح مسائل و چالش‌های آموزش‌وپرورش با حوزه وزارت نیرو پرداختند.