انرژی این سوخت سفید برای بدن انسان! ۳۰ مرداد ۱۳۹۹

انرژی این سوخت سفید برای بدن انسان!

قند معمولا به خودی خود باعث اضافه‌شدن وزن نمی‌شود. چیزی که باعث افزایش وزن می‌شود کالری است و غالب افراد هم بدون در نظر گرفتن مقدار کالری موجود در هر خوراکی آن را مصرف می‌کنند.