اولین مشاهده بلع میکروپلاستیک در پرندگان آبزی سواحل دریای خزر ۰۱ تیر ۱۴۰۱
در یک مطالعه عنوان شد

اولین مشاهده بلع میکروپلاستیک در پرندگان آبزی سواحل دریای خزر

پژوهشگران با بررسی لاشه خوتکاهای معمولی (نوعی پرنده آبزی) در سواحل جنوبی دریای خزر، میکروپلاستیک زیادی را در دستگاه گوارش این پرندگان مشاهده کردند و این یافته‌ها نشان‌دهنده فعالیت‌های زیاد انسانی در این مناطق است.