فاضلاب شهری بوشهر دامنگیر خلیج فارس و ساحل نشینان ۰۶ مهر ۱۴۰۱

فاضلاب شهری بوشهر دامنگیر خلیج فارس و ساحل نشینان

پساب‌های شهرهای ساحلی بوشهر سرمایه‌ای که می‌تواند در سال‌های بی آبی بسیار کارگشا باشد اما به علت فقدان تصفیه‌خانه‌ها نه تنها بدون استفاده هدر می رود بلکه دامنگیر خلیج فارس و به بلای جان تنوع زیستی این دریا و تهدید سلامت ساحل نشینان آن بدل شده است.