نقش مهم فناوری و ارتباطات در بهره‌وری سازمانی ۲۷ فروردین ۱۴۰۱
مدیرعامل شرکت پایانه‌های نفتی ایران تأکید کرد

نقش مهم فناوری و ارتباطات در بهره‌وری سازمانی

مدیرعامل شرکت پایانه‌های نفتی ایران در نشست بررسی چالش‌ها و مشکلات حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، بر نقش فناوری و ارتباطات در بهره‌وری سازمان تأکید کرد.

انتصاب مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره شرکت پایانه‌های نفتی ایران  ۲۲ اسفند ۱۳۹۷

انتصاب مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره شرکت پایانه‌های نفتی ایران 

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در احکام جداگانه‌ای، عباس اسدروز را به عنوان نایب‌رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت پایانه‌های نفتی ایران و سلطان کمالی را به ریاست هیئت مدیره این شرکت منصوب کرد.