۶۷ طرح پتروشیمی در کشور فعال است ۲۹ آذر ۱۴۰۱
مدیر طرح‌های شرکت ملی صنایع پتروشیمی:

۶۷ طرح پتروشیمی در کشور فعال است

مدیر طرح‌های شرکت ملی صنایع پتروشیمی با اشاره به ۶۷ طرح پتروشیمی فعال در کشور گفت: روابط عمومی‌ها نقش مهمی در تبیین روند ساخت طرح‌های پتروشیمی به‌ویژه در شرایط سخت تحریم برعهده دارند.

مشاغل آسیب دیده از کرونا در حوزه نفت احیاء می شوند ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۹
وزیر نفت :

مشاغل آسیب دیده از کرونا در حوزه نفت احیاء می شوند

وزیر نفت مهمترین اقدامات وزارت نفت برای مقابله با ویروس کرونا را تشریح کرد و گفت: وزارت نفت همزمان با شیوع این ویروس تلاش‌های مصرانه‌ای را برای متوقف نکردن تولید در صنعت نفت با حفظ سلامت کارکنان در دستور کار قرار داده است.