حمایت تمام قد از سازندگان داخلی صنعت نفت| صادرات کالا و خدمات باید با نوآوری شرکت‌ها صورت گیرد ۲۴ آبان ۱۴۰۱
نبض انرژی گزارش می‌دهد؛

حمایت تمام قد از سازندگان داخلی صنعت نفت| صادرات کالا و خدمات باید با نوآوری شرکت‌ها صورت گیرد

مدیر پشتیبانی ساخت و تأمین کالای شرکت ملی نفت ایران با بیان اینکه ایجاد کارگروه برای همکاری می‌تواند استاندارد‌های فنی، مالی و پرداختی را مشخص کند و در مسیر این همکاری ما در کنار سازندگان هستیم و تمام قد از آن‌ها پشتیبانی می‌کنیم، گفت: سازندگان باید برای حضور در دیگر کشور‌ها به بلوغ فناورانه برسند.