تامین 36 درصد آب یک سال زراعی با بارش های فروردین ۰۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

تامین 36 درصد آب یک سال زراعی با بارش های فروردین

رئیس مرکز ملی خشکسالی و مدیریت بحران سازمان هواشناسی گفت: بارش‌های فروردین ۹۸، ۳۶ درصد بارش یک سال زراعی را تامین کرد.