پیمایش و نشت‌یابی ۹۰ کیلومتر شبکه توزیع آب شهرستان شهریار ۰۸ اسفند ۱۳۹۷

پیمایش و نشت‌یابی ۹۰ کیلومتر شبکه توزیع آب شهرستان شهریار

مدیر امور آب و فاضلاب شهریار از پیمایش و نشت‌یابی ۹۰ کیلومتر شبکه توزیع آب شرب در این شهرستان خبر داد.