فضا و فرصت سرمایه‌گذاری برای همه کشورها در ایران وجود دارد ۰۳ مرداد ۱۴۰۱
کارشناس مسائل بین‌الملل:

فضا و فرصت سرمایه‌گذاری برای همه کشورها در ایران وجود دارد

هفته گذشته‌ ایران و روسیه، گام در مسیر جدیدی نهادند، مسیری به دنیای سرمایه‌گذاری که پیش از این چنین دروازه‌ای به‌ روی هیچ‌کدام گشوده نشده بود.