آمادگی یکی از بزرگترین مزارع بادی برای بهره برداری ۲۵ دی ۱۴۰۰

آمادگی یکی از بزرگترین مزارع بادی برای بهره برداری

خبر‌ها حاکی از این است که یکی از بزرگترین مزارع بادی فراساحلی جهان برای عملیات کامل آماده شده است.