باید مسیر ریل‌گذاری برای توسعه پارک‌های پتروشیمی تسهیل شود ۲۲ آبان ۱۴۰۱
نبض انرژی گزارش می‌دهد؛

باید مسیر ریل‌گذاری برای توسعه پارک‌های پتروشیمی تسهیل شود

با توجه به‌اهمیت موضوع احداث و توسعه پارک‌های شیمیایی، لازم است وزارت نفت با همکاری سایر نهاد‌ها و بخش‌های مرتبط دولتی و نیز با فراهم کردن فرصت‌های سرمایه‌گذاری برای بخش خصوصی، مسیر ریل‌گذاری برای توسعه پارک‌های شیمیایی را فراهم سازد.

حجم تولیدات صنعت پتروشیمی به ۹۴ میلیون تن می‌رسد ۲۰ آبان ۱۴۰۱

حجم تولیدات صنعت پتروشیمی به ۹۴ میلیون تن می‌رسد

معاون برنامه ریزی وزارت نفت با بیان اینکه صنعت پتروشیمی، بزرگ‌ترین صنعت کشور است، گفت: تولیدات صنعت پتروشیمی از ۵۲ میلیون تن از سال ۹۱-۹۲ به تولید ۹۴ میلیون تن در انتهای سال ۱۴۰۱ می‌رسد.

بلوک ۱۲ درصدی هلدینگ خلیج فارس به اهداف واگذار شد ۱۰ آبان ۱۴۰۱

بلوک ۱۲ درصدی هلدینگ خلیج فارس به اهداف واگذار شد

رئیس سازمان خصوصی‌سازی گفت: با فروش بلوک ۱۲ درصدی سهام شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس به ارزش کل ۱۰۸ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان، بزرگ‌ترین معامله تاریخ خصوصی‌سازی ایران به ثبت رسید.