رهاورد ۳۰۵ میلیارد تومانی سفر رییس جمهور برای آبفای خراسان جنوبی ۲۲ فروردین ۱۴۰۱

رهاورد ۳۰۵ میلیارد تومانی سفر رییس جمهور برای آبفای خراسان جنوبی

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی گفت: ۳۰۵ میلیارد تومان از محل اعتبارات سفر رییس جمهور تا پایان سال ۱۴۰۲ برای اجرای طرح‌های آب و فاضلاب این استان تصویب شده است.