موج تشنگی در سدهای کشور/کسری ۱۳۳ میلیون متر مکعبی میزان ذخایر سدهای پنجگانه استان تهران ۱۹ تیر ۱۴۰۱

موج تشنگی در سدهای کشور/کسری ۱۳۳ میلیون متر مکعبی میزان ذخایر سدهای پنجگانه استان تهران

آمار و ارقام منابع آبی در ایران گویای شرایط مطلوبی نیست، به طوریکه طبق آخرین اعلام، حجم آب مخازن کشور با کاهش روبرو بوده و پیش‌بینی‌های موجود نیز وضعیت نرمالی را حکایت نمی‌کنند.