آبرسانی به مرز سومار به طول ۱۴ کیلومتر در حال انجام است ۱۲ شهریور ۱۴۰۱

آبرسانی به مرز سومار به طول ۱۴ کیلومتر در حال انجام است

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه گفت: بر اساس مصوبه ستاد اربعین آبرسانی به مرز سومار به طول ۱۴ کیلومتر در حال انجام است.