مقدمات ساخت ۱۲ نیروگاه برق‌آبی مازندران در دولت سیزدهم فراهم شد ۰۱ شهریور ۱۴۰۱
کارنامه سال اول دولت مردمی

مقدمات ساخت ۱۲ نیروگاه برق‌آبی مازندران در دولت سیزدهم فراهم شد

مدیرعامل شرکت آب‌منطقه‌ای مازندران گفت که با نگاه ویژه دولت سیزدهم به حوزه انرژی‌ پاک و تجدیدپذیر، طی یک سال اخیر ۱۲ قرارداد نیروگاه برق‌آبی با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در مازندران منعقد شد.