2500 انشعاب غیرمجاز آب در لرستان شناسایی شد ۰۲ مرداد ۱۴۰۱
در چهار ماه اخیر؛

2500 انشعاب غیرمجاز آب در لرستان شناسایی شد

معاون خدمات مشترکین و درآمد شرکت آب و فاضلاب استان لرستان گفت: از ابتدای سال تاکنون 2500 انشعاب غیرمجاز شناسایی شده که از این تعداد 1700 مورد در شهر و 800 انشعاب در سطح روستاها بوده است.