خط 63 كيلوولت فولاد كاويان در استان مركزي به بهره‌برداري رسيد ۲۷ فروردین ۱۴۰۱

خط 63 كيلوولت فولاد كاويان در استان مركزي به بهره‌برداري رسيد

ناظر پروژه شركت برق منطقه‌اي باختر گفت:خط 63 كيلوولت فولاد كاويان در شمال استان مركزي احداث و برق‌دار شد.